3. HƯỚNG DẪN

3.10. Chia sẻ và cộng tác sử dụng bộ sưu tập TLTK

Nếu bạn và các đồng nghiệp của mình muốn sử dụng chung một bộ sưu tập TLTK trên Zotero thì Zotero Group là cách thực hiện. Zotero group cung cấp cơ chế để các thành viên của nhóm có thể cùng quản lý, trích dẫn và tạo danh sách TLTK.

Tạo Group

Bước 1. Trên giao diện Zotero, click biểu tượng và chọn “Nhóm mới…”.

Hình https://www.zotero.org/

  • Bước 2. Click vào Login ở góc trên bên phải.
  • Bước 3. Nhập thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Zotero
  • Bước 4. Click menu Groups
  • Bước 5. Click menu Manage Members ở Group muốn mời đồng nghiệp tham gia.
  • Hình