Learning Management System of Tra Vinh University

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Login attention

Thầy, Cô và các bạn sinh viên sử dụng tài khoản email Trường cung cấp để đăng nhập hệ thống. Hãy click vào nút  Microsoft  bên trên và thực hiện các bước đăng nhập.

Nếu chưa có tài khoản mail hoặc quên mật khẩu email, vui lòng lên phòng A11.408 gặp Cô Hằng (Ban phát triển hệ thống công nghệ thông tin) mang theo Thẻ sinh viên hoặc Phiếu B hoặc CMND.