3. HƯỚNG DẪN

3.9. Đồng bộ hoá

Đồng bộ hóa là việc đồng bộ dữ liệu giữa bộ sưu tập Zotero trên máy tính của bạn và máy chủ Zotero (Zotero cloud). Chức năng này cho phép bạn truy cập bộ sưu tập Zotero của mình trên bất kỳ máy tính nào có kết nối internet. Đồng bộ hoá trong Zotero gồm hai phần: đồng bộ dữ liệu và đồng bộ tệp tin http://www.4shared.com/

Truy cập: http://www.4shared.com/

Click “Đăng ký” góc trên bên phải

Tại giao diện đăng ký miễn phí, click chọn Google

Chọn tài khoản mail Google

Cập nhật thông tin của bạn

Hình