3. HƯỚNG DẪN

3.7. Quản lý thẻ (Tag)

Tag (thẻ) là một phần tử metadata trong Zotero, cho phép bạn gắn nhãn và phân loại các TLTK trong thư viện của mình. Thẻ giúp bạn tổ chức thông tin một cách có tổ chức, tìm kiếm dễ dàng và theo dõi các TLTK có liên quan. Bằng cách gắn thẻ cho các TLTK, bạn có thể phân nhóm chúng theo chủ đề, danh mục, tiến độ hoặc bất kỳ tiêu chí tùy chỉnh nào khác. Thẻ cung cấp sự linh hoạt và tùy chỉnh cho việc tổ chức và quản lý thông tin trong thư viện của bạn, giúp bạn nhanh chóng truy cập và tìm kiếm các mục theo các nhãn và chủ đề tương ứng. Dưới đây là hướng dẫn gắn thẻ cho một TLTK và tạo một Bộ sưu tập những TLTK có cùng thẻ.

Gắn thẻ cho một TLTK

Bước 1. Tại giao diện ứng dụng Zotero, click vào TLTK muốn gắn thẻ

Bước 2. Click vào tab Thẻ

Bước 3. Click Thêm

Bước 4. Nhập tên thẻ

Hình 19. Giao diện gắn thẻ cho TLTK

  •  

Tạo một Bộ sưu tập những TLTK có cùng thẻ

Trong Zotero có một dạng bộ sưu tập đặc biệt gọi là “Saved Search”. Bộ sưu tập này chứa kết quả tìm kiếm theo các điều kiện cho trước. Để tạo bộ sưu tập này bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Tại giao diện ứng dụng Zotero, click phải chuột vào Thư viện của Tôi

Bước 2. Chọn Tìm kiếm mới…

Bước 3. Thiết lập thông tin Tìm kiếm

Giả sử bạn đang muốn tìm kiếm các TLTK có gắn thẻ “yolo”, thì bạn thiết lập như hình 20.

Hình 20. Cửa sổ thiết lập điều kiện tìm kiếm theo thẻ