3. HƯỚNG DẪN

3.4. Thay đổi ngôn ngữ

Mặc định giao diện Zotero là Tiếng Anh, bên cạnh đó Zotero cũng có hỗ trợ Tiếng Việt. Nếu bạn muốn đổi giao diện Zotero sang Tiếng Việt thì thực hiện như sau:

Bước 1. Click vào menu Edit / Preferences

Bước 2. Click vào thẻ Advanced

Bước 3. Tại mục Language, tìm và chọn Tiếng Việt.

Hình 7. Giao diện chọn ngôn ngữ cho giao diện Zotero

Bước 4. Click vào Restart ở cửa sổ hiện ra.