3. HƯỚNG DẪN

3.2. Tạo tài khoản Zotero

Bạn có thể không cần tạo tài khoản mà vẫn có thể sử dụng Zotero. Tuy nhiên, giả sử bạn có 02 máy tính Laptop A và Laptop B, bạn muốn đồng bộ TLTK được lưu trữ trong Zotero giữa hai máy này thì bạn cần tạo tài khoản và thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa chúng thông qua Zotero cloud.

Hình https://www.zotero.org/user/register

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết vào các trường trống, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email và mật khẩu. Đảm bảo rằng bạn sử dụng một địa chỉ email hợp lệ.

Bước 3: Đánh dấu vào ô kiểm để đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Zotero.

Bước 4: Nhấp vào nút "Register" để hoàn tất quá trình đăng ký.

Hình