3. HƯỚNG DẪN

3.1. Cài đặt Zotero vào máy tính

Quá trình cài đặt Zotero vào máy tính gồm 03 bước: Cài Zotero, Zotero Connector và Zotero Add-in https://www.zotero.org/download/

Click vào nút “Download”

Mở tập tin “Zotero-6.0.26_setup.exe” vừa được tải về và thực hiện cài đặt Zotero (Lưu ý số 6.0.26 là phiên bản của Zotero khi viết tài liệu này. Có thể phiên bản hiện tại là số khác).

Hình https://www.zotero.org/download/

Click vào nút “Install Chrome Connector”

Click tiếp vào nút “Thêm vào Chrome”

Ở cửa sổ xác nhận thao tác, click “Add extension”

Click vào biểu tượng “Extension” ( ) ở góc trên bên phải của Chrome

Click biểu tượng pin

Sau khi cài đặt thành công, bạn hãy mở Google Chrome và mở một tab mới, bạn sẽ quan sát thấy biểu tượng của Zotero Connector được hiển thị (vòng tròn màu đỏ trong hình 2)

Hình