2. CHUẨN BỊ

Một máy tính hoặc laptop cài hệ điều hành Windows 7 trở lên.

Máy tính cài sẵn Microsoft Word 2010 trở lên và trình duyệt web Google Chrome.