Hãy nhập mã ghi danh như sau:

NHÓM

THỜI GIAN

MẬT KHẨU ĐĂNG KÝ

GHI CHÚ

1

Chiều thứ Hai 08/11

NHOM01@

 

2

Sáng thứ Ba 09/11

NHOM02@

 

3

Chiều thứ Tư 10/11

NHOM03@

 

4

Sáng thứ Năm 11/11

NHOM04@

 

5

Chiều thứ Sáu 12/11

NHOM05@